Novalun RPG

...Wejdź do magicznego i nieznanego Ci świata... Odkryj, jakie przygody Cię tutaj czekają...
 
IndeksFAQSzukajRejestracjaZaloguj
Novalun RPG

Novalun RPG - Warunki Rejestracji


Administratorzy i moderatorzy podejmą starania mające na celu usuwanie wszelkich uznawanych za obraźliwe materiałów jak najszybciej, jednakże nie jest możliwe przeczytanie każdej wiadomości. Zgadzasz się więc, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.

Zgadzasz się nie pisać żadnych obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz). Aby wspomóc te działania rejestrowane są adresy IP autorów. Przyjmujesz do wiadomości, że webmaster, administrator i moderatorzy tego forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli zajdzie taka potrzeba. Jako użytkownik zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże webmaster, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

Skrypt tego forum wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze. Te cookies nie zawierają żadnych informacji, które podałeś i służą jedynie ułatwieniu korzystania z forum. Adres email jest wykorzystywany jedynie dla potwierdzenia podanych informacji oraz hasła (i dla przesłania nowego hasła, gdybyś zapomniał stare).

Klikając odnośnik Rejestracja na dole zgadzasz się na te warunki.

Regulamin użytkownika forum


I. Treści, których nie wolno zamieszczać na forum


§1
Zakazuje się umieszczania treści sprzecznych z polskim i międzynarodowym prawem, które naruszają dobro innych osób, a w szczególności:
* treści uznanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe, oszczercze wobec innych
* treści dyskryminujących: grupy wyznaniowe, etniczne, mniejszości seksualne, rasowe i inne
* treści faszystowskich, propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za drastyczne czy przerażające
* treści zawiązanych z pornografią, niezwiązaną z forum
* treści zachęcających lub pochwalających zażywanie środków odurzających tj. narkotyki, alkohol etc.

§2
Zakazuje się rozpowszechniania piractwa w każdej formie, dotyczy to:
* wskazywania źródeł w celu pozyskania nielegalnego oprogramowania
* przekazywanie nielegalnie pozyskanego oprogramowania
* podawania seriali, cracków, key generatorów etc.
* udzielania informacji, wskazówek lub sugestii, pozwalających korzystać w sposób nielegalny z oprogramowania
* udzielania informacji, wskazówek lub sugestii, pozwalających na oszukiwanie firm i instytucji
* zakazuje się zadawania pytań o sposób pozyskania rzeczy, o których powyżej
* zakazuje się przywłaszczania/łamania praw autorskich
* zakazuje się spamowania, pisania postów w działach, niewnoszących niczego do gry

§3
Zabrania się umieszczania reklam, ogłoszeń, linków referencyjnych (przynoszących profity Użytkownikowi lub osobom trzecim) w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych uzgodnionych z właścicielami Neverage RPG. W sprawie umieszczania reklam należy kontaktować się osobiście z właścicielami Neverage RPG.

II. Obowiązki użytkowników forum


§1
Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminów.

§2
Każdy Użytkownik powinien również zapoznać się z działami dostępnymi na forum oraz zasadami w nich obowiązującymi, które są opisane w informacjach, ogłoszeniach i przyklejonych tematach.

§3
Żaden użytkownik nie może zakładać tematu, od tego jest ADMIN.

§4
W celu edycji swojego posta należy skorzystać z opcji .

§5
Należy unikać zbaczania z tematu podczas udzielania odpowiedzi w danym temacie.

§6
Unikaj pisania postów, które nic nie wnoszą do tematu.

§7
W sprawach prywatnych czy w celu osobistej wymiany zdań w danym temacie, korzystaj z możliwości wymiany prywatnej korespondencji , maili , bądź komunikatorów.

§8
Zakazuje się publikowania prywatnej korespondencji w każdej formie bez wyraźnej zgody zainteresowanych stron. Dotyczy to korespondencji poprzez Obrazek, mail, komunikatory lub pozyskanej w inny sposób.

§9
Kieruj się zasadą uprzejmości stosując dobre obyczaje. Przez szacunek dla innych, uzyskasz poszanowanie dla siebie. Traktuj innych tak, jakbyś chciał być traktowany przez nich.

§10
Nie krytykuj, nie wyśmiewaj i nie poniżaj słownie innych użytkowników z powodu według Ciebie banalnego tematu, jak i każdego innego.

§11
Nie wstawiaj w postach dużej grafiki ani długich linków, które powodują rozjeżdżanie się Forum. Przyjmujemy maksymalną szerokość dla grafiki umieszczonej w poście 550 pikseli i rozmiar do 100 KB. Przy dużej grafice korzystaj z serwerów do zamieszczania grafiki (np. imageshack.usl), do których możesz podać adres w poście lub wstawić miniaturę. Przy długich linkach stosuj tekst zastępczy pomiędzy znacznikami bbCode [url=adres.www]tekst zastępczy[/url]
 
§12
Na Forum piszemy w języku polskim. Użytkownik ma obowiązek zadbania o poprawność gramatyczną i ortograficzną (polska pisownia, znaki interpunkcyjne) swoich postów, tematów czy innych treści, które publikuje. NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRZY TYM WIELKICH LITER, które traktowane są jak krzyk. Poprawnie i zrozumiale opisany problem zwiększa Twoje szanse na znalezienie pomocy.

§13
Wprowadza się następujące zasady używania kolorów fontów:
* kolor czerwony - pozostaje do dyspozycji Admistracji
* kolor zielony - pozostaje do dyspozycji MG  - pisze on postacią, która jest neutralna
* kolor niebieski - pozostaje do dyspozycji MG - pisze on postacią, która jest sprzymierzeńcem dla danego użytkownika
* kolor pomarańczowy - pozostaje do dyspozycji MG - pisze on postacią, która jest wrogo nastawiona do użytkownika
* kolor biały - pozostaje do dyspozycji MG - pisze on postacią, która jest "tajemnicza", tzn. nie wiadomo, jakie ma plany i zamiary wobec postaci
* kolor fioletowy - pozostaje do dyspozycji MG - gdy tworzy temat i opisuje miejsce, używa takiego koloru

§14
Wystrzegaj się krytyki Administratorów i Moderatorów w kwestiach regulaminowych. Regulamin jest stworzony dla utrzymania porządku na Forum.

§15
Wszelkie przejawy łamania etykiety oraz postanowień niniejszego regulaminu w stosunku do Administratorów i Moderatorów na kanałach prywatnych, spotkają się z konsekwencjami przewidzianymi w Regulaminie.

III. Prawa użytkowników, ograniczenia, kary i ostrzeżenia


§1
Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto! Każdy rodzaj próby oszukania Administracji będzie brany jako łamanie regulaminu forum. Masowa produkcja multikont czy nielegalne prowadzenie zakładu z multikontami będzie rozwiązywane natychmiastowym banem!

§2
Posty i tematy niezgodne z Regulaminem będą usuwane lub ich treść będzie modyfikowana przez Administrację.

§3
Moderator może też:
* dopisywać, usuwać swoje poprawki przy ingerencji w treść posta
* wystosować ostrzeżenie publiczne na Forum lub na
* zablokować czasowo wątek do momentu wyjaśnienia wątpliwości

§4
Decyzja Administracji jest niepodważalna.

§5
Użytkownicy nagminnie łamiący Regulamin, netykietę i ignorujący upomnienia Administracji powinni liczyć się z otrzymaniem ostrzeżenia lub z zablokowaniem dostępu do Forum. Także jednorazowe przewinienia (np. obraźliwe wiadomości na Obrazek, na komunikatorach, posty lub tematy na Forum, zmierzające do skłócenia Użytkowników) uznane przez któregoś z Administratorów lub Moderatorów za ciężkie, mogą skutkować tym samym bez uprzedniego upomnienia czy ostrzeżenia).

§6
Zablokowanie dostępu do Forum (zwane banem) może mieć następujący charakter:
*czasowo określony - konto Użytkownika zostanie zablokowane lub otrzyma on zakaz pisania (biała ściana) na Forum, Obrazek, lub/oraz na SB na czas określony. Po upływie tego czasu konto zostanie odblokowane
* czasowo nieokreślony - konto Użytkownika zostanie zablokowane na czas bliżej nikomu nieznany,
* stały - konto zostanie zablokowane na zawsze bądź usunięte z bazy forum
* imiennie - Użytkownik nie będzie mógł zalogować się ze swoim nickiem, ale będzie mógł przeglądać Forum.
          
§7
Stosownie do charakteru bana i przewinienia Użytkownika:
* każde nowe konto będzie natychmiast usuwane w przypadku stwierdzenia, że właściciel jest osobą niepożądaną.

§8
Decyzję o ukaraniu podejmuje Administrator na podstawie:
* decyzji własnej lub konsultowanej z Moderatorem
* wniosku Moderatora
* wniosku Użytkownika, pozytywnie zweryfikowanego przez Moderatora.

§9
Ostrzeżenia przyznawane są za:
* nieprzestrzeganie regulaminu,
* brak reakcji na uwagi Administratorów i Moderatorów,
* bezproduktywne pisanie - nabijanie liczby postów, posty typu OT etc.,
* nieprzestrzeganie elementarnych zasad dobrego wychowania, kultury, etykiety, słownictwa,
* robienie ogólnego zamętu na Forum, zakładanie tematów oraz pisanie postów mających na celu skłócenie Użytkowników Forum.

§10
Ostrzeżenia są przyznawane za łączną ilość wykroczeń w danym poście. Oznacza to że, w skrajnych przypadkach, za złamanie kilku punktów Regulaminu można otrzymać do 5 ostrzeżeń.

§11
Otrzymanie 5 ostrzeżeń równoznaczne jest z otrzymaniem bana.
           
§12
Ostrzeżenia mogą być anulowane po miesiącu nienagannego zachowania.

§13
W przypadku otrzymania większej ilości ostrzeżeń (w okresie jednego miesiąca), będą one anulowane proporcjonalnie w czasie (1 - po miesiącu, 2 - po dwóch miesiącach, 3 - po trzech itd.). Może być to zmieniane przez decyzję Administracji.

§14
Otrzymany ban po 5 ostrzeżeniach nie może być zdjęty przed upływem 3 miesięcy.

§15
Odwołania można pisać tylko do osoby, która przyznała ostrzeżenie danemu Użytkownikowi.

§16
Dopiero w przypadku negatywnego rozpatrzenia skargi, Użytkownik ma prawo zgłosić to Administracji. Decyzja Administracji Forum jest ostateczna i nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.

IV. Reklama na forum - ustalenia dodatkowe


§1
Przedstawiciele firm, serwisów, osoby fizyczne, chcący nawiązać współpracę z Neverage RPG i zamieścić baner reklamowy na stronie głównej Forum Neverage RPG powinni kontaktować się z założycielem Neverage RPG - Max Incognito - 465860.

V. Postanowienia końcowe


§1
Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich treści publikowanych na forum w jakiejkolwiek formie.

§2
Niniejszy regulamin nie jest formą zamkniętą i jako taki może być modyfikowany i poszerzany o dalsze punkty.

§3
W razie wątpliwości w interpretacji niniejszego Regulaminu, przed założeniem kontrowersyjnego tematu/postu warto skonsultować się z Administratorem lub Moderatorem w celu uzyskania pomocy.

§4
Kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem nie podlegają dowolnej interpretacji i będą rozpatrywane indywidualnie przez Administrację Forum.